Rost - doprava, spedice, obchod
email:  rost@rost.cz    tel.: +420-572-433 911    fax.: +420-572-433 933
[CNW:Counter]

DOPRAVA

doprava

DEKLARACE
celní služby

deklarace, celní služby

OBJEDNÁVKA

SERVIS REMI

servis Remi

SPEDICE

spedice

REFERENCE

reference
DEKLARAČNÍ A CELNÍ SLUŽBY
      Tyto služby a úkony provádíme nejčastěji pro stále zákazníky, kteří pravidelně exportují resp. importují své zboží.

Při této práci dobře spolupracujeme s veřejnými celními sklady a svobodným celním skladem firmy Free Zone Ostrava a.s.

      Pro Vás jako klienta jsme k vaši spokojensti schopni organizačně a dokladově zajistit kumulaci vašeho zboží v celním skladě. Následně, je-li to pro vaše importní vyclení nutné, provedeme neutralizaci zboží takovou formou, aby celní zátěž při propuštění zboží do volného oběhu byla pro Vás minimálním nákladem.

Úzce spolupracujeme s některými brokerskými firmami v Ruské federaci.

Tato spolupráce umožní zákazníkovi u nás objednat kompletní servis služeb.
 
  1. Naše firma zajistí celní projednání v místě odeslání v rámci celé Evropy.
  2. V celním skladě zpracujeme dokumentaci s ohledem na minimalizaci výsledných nákladů.
  3. Náš smluvní broker provede importní celní odbavení zboží v místě určení a předá klientovi zboží, které je již určeno k realizaci.
Těšíme se na spolupráci.
designed by iconic | všechna práva vyhrazena ROST ® 2002